• अहिले तरंगमा--
    केहि छिनमा-- प्रसारण सुरु धुन
Radio Bajura