• अहिले तरंगमा--
    केहि छिनमा-- हिन्दि गीतहरु
Radio Bajura