• अहिले तरंगमा--सुचना/विज्ञापन
    केहि छिनमा-- बिबिसी नेपाली सेवा (बेलुकी पख)
Radio Bajura